Veřejné údaje


 • Zalakarosi Fürdő Zrt.
 • 8749 Zalakaros, Termál út 4.
 • V zastoupení: Podlovics Péter
 • Eviduje Župní soud župy Zala, jakožto rejstříkový soud, IČO 20-10-040042
 • Daňové číslo: 11341019-2-20
 • Tel.: 93/340-420; Fax: 93/340-318
 • E-mail: info@zkf.hu
 • Web: www.zkf.hu

Majitelé:

 • Zalakaros Város Önkormányzata (Samospráva města Zalakaros) 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
 • Zalakarosi Fürdő Zrt. (Lázně Zalakaros, soukromá akciová společnost) Dolgozói Közhasznú Alapítvány (Veřejně prospěšná nadace zaměstnanců) 8749 Zalakaros, Termál út 4.

Plat generálního ředitele:

Pracovní smlouva na dobu určitou.
Základní měsíční mzda (rok 2020) brutto:  HUF / měsíc

Ukončení pracovního poměru generálního ředitele: podle bodu 13. pracovní smlouvy.

 • Prémie: na návrh dozorní rady stanovuje Valná hromada, na návrh dozorní rady povoluje Valná hromada, výše může být momentálně 53% základní mzdy.
 • Benefity: příspěvek do dobrovolného penzijního fondu do výše 5% brutto mzdy (nevztahuje se na prémie), příspěvek na stravu, výše podle právních předpisů.

Plat technického ředitele:

Pracovní smlouva na dobu neurčitou.
Základní měsíční mzda (rok 2020) brutto:  HUF / měsíc

V případě řádné výpovědi výpovědní lhůta podle Zákoníku práce. Výše odškodného podle Zákoníku práce.

 • Odměna: povoleno, její míra závisí na hospodářském výsledku a.s.
 • Prémie: povoleno, stanovuje generální ředitel, její míra závisí na hospodářském výsledku a.s.
 • Benefity: příspěvek do dobrovolného penzijního fondu do výše 5% brutto mzdy (nevztahuje se na prémie), příspěvek na stravu, výše podle právních předpisů.

Právo disponovat s bankovním účtem:

 • Generální ředitel: samostatně
 • Finanční ředitel a technický ředitel: společně

Dozorčí rada:

 • Attila Kötő, předseda
 • Judit Dr. Bazsó Nagyné, člen
 • Andor Végh, člen

Odměna předsedu dozorní rady: odměna

 • Míra měsíčně (rok 2020) brutto: 130.700 HUF / měsíc
 • Výpovědní lhůta: není
 • V případě ukončení pracovního poměru nevzniká nárok na finanční odměnu.

Odměna členů dozorní rady: odměna

 • Míra měsíčně (rok 2020) brutto: 114.200 HUF / měsíc
 • Výpovědní lhůta: není
 • V případě ukončení pracovního poměru nevzniká nárok na finanční odměnu.

Oznamovací povinností podle zákona CXXII. z roku 2009 § (5)

Veřejné údaje platné v den jejich zveřejnění, jsou následující:
Smlouvy, týkající se nákupu zboží, stavebních investic, objednávek služeb, prodeje majetku, zužitkování majetku, převodu hmotného nebo nehmotného majetku a vydání koncese, dosahující nebo přesahující hraniční hodnotu jednoduché veřejné zakázky:

Název/typ:

Smlouva o veřejných službách

Předmět:

Renovace bazénů kupolovitého Léčebného centra II.

Objednavatel: GRÁNIT Gyógyfürdő Zrt.
Dodavatel: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Hodnota smlouvy: 642 629 796 HUF + 27 % DPH
Platnost smlouvy: 10. srpna 2018 - 31. března 2019


Příručka integrovaného řízení » [PDF]


Naše akciová společnost disponuje certifikáty, odpovídající normám ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.Dozorčí orgány, úřady:

 • Kormányhivatal
 • Zala Megyei Kormányhivatal
 • Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
 • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
 • Állami Számvevőszék
 • Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
 • Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 • Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
 • Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
 • Zala Megyei Békéltető Testület
 • Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 • Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének   Munkavédelmi Felügyelősége

Domovní řád » [PDF]

Hosté se mohou se stížností obrátit na:

 • Zalakaros Város Jegyzője (Notář města Zalakaros)
 • 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.  
 • Tel.: 93/540-062, 93/340-100 111 mellék

 • Zala Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Úřad vlády župy Zala, Oddělení technických povolení a ochrany spotřebitele)
 • 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 101/a
 • Tel.: 92/549-070

Vyřizování přeshraničních stížností: hosté se v případě přeshraničních stížností mohou obrátit i na Evropské spotřebitelské centrum (European Consumer Centre).
Host najde kontaktní údaje Evropského spotřebitelského centra (European Consumer Centre) v krajině jeho bydliště na webové stránce Evropské unie Sítě evropských spotřebitelských center (European Consumer Centres‘ Network), na stránce http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm.