Impresum

Grafické a obsahové prvky webové stránky jsou majetkem společnosti Zalakarosi Fürdő Zrt. Nelze je kopírovat ani jinak použít bez souhlasu a svolení společnosti Zalakarosi Fürdőt Zrt.

Obsah webových stránek společnosti Zalakarosi Fürdő Zrt. musí být chápán beze změn tak, jak byl původně zformulován. Může se stát, že na webových stránkách společnosti Zalakarosi Fürdő Zrt., nezávisle od vůle a vlyvu společnosti, nastanou změny, proto, pokud zákonem není stanoveno jinak, společnost Zalakarosi Fürdő Zrt. nebere žádnou odpovědnost za přesnost, spolehlivost, aktuálnost, nebo obsah svých webových stránek, které se Vám zobrazí, ohledem informací, dokumentace a jiných písemností, dostupých na webových stránkách.

Společnost Zalakarosi Fürdő Zrt. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, nebo přepracovat svoje webové stránky, respektive omezit nebo zrušit jejich dostupnost, nezaručuje, že dostupnost stránek bude nepřetržitá a nerušená. Společnost Zalakarosi Fürdő Zrt. vylučuje veškerou svoji odpovědnost za jakékoliv škody a/anebo ztráty způsobené vstupem na webovou stránku, přístupem k informacím, dokumentaci nebo jiným písemnostem, na ní zveřejněným, respektive jejich přímým nebo nepřímým použitím, stavem webové stránky nevhodným na používání, nebo jejím nesprávným fungováním, nedostatky, případnou provozní poruchou, nebo nejasností.

Společnost Zalakarosi Fürdő Zrt. nebere odpovědnost za obsahy vytvořené, přeposlané, uložené, zpřístupněné, nebo publikované třetími osobami, s kterými jsou stránky společnosti Zalakarosi Fürdő Zrt. propojeny, nebo na které se odvolávají.

Připomínky v souvislosti s webovou stránkou:

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek!